10 Grudnia – Stop przemocy mężczyzn!

NIE! przyzwoleniu na męską normę przemocy

 • Dowiedz się więcej!

 • Doświadczenia przemocy

 • Telefony zaufania

  TELEFON ZAUFANIA 10GRUDNIA: 698991142 od pon do pt między 16:00 a 18:00

 • TEL: 0 789 30 65 66 Pon – Pt 13.00-19.00

 • Kompleksowe wsparcie ofiarom i świadkom przemocy domowej

 • Kursy WenDo

  WenDo samoobrona

  Katowice 20-21.07

 • Wydawnictwa

  Paradoks macho

  Paradoks macho: Jackson Katz

 • Między Nami Zin

 • Archiwum

 • Tagi

 • Kalendarz

  Kwiecień 2021
  Pon W Śr Czw Pt S N
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

Posts Tagged ‘przemoc domowa’

Powstała Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Posted by 10grudnia w dniu 13 listopada, 2012

Wypracowanie optymalnych sposobów pomocy osobom dotkniętym przemocą stawia sobie za cel Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którą zawiązali w środę w Sosnowcu przedstawiciele 36 gmin z województwa śląskiego.

Jak poinformowali uczestnicy konferencji, koalicja powstała w odpowiedzi na „niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste” zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty.

„Rozporządzenie przyniosło m.in. wymóg, by każdą założoną Niebieską Kartę opiniowała grupa robocza. Naszym zdaniem to niepotrzebna biurokracja. W małej gminie to jeszcze wykonalne, bo kart jest 20, ale w dużym mieście jest ich np. 700. Zamiast zająć się konkretnymi działaniami, pilnujemy terminów, siedzimy na spotkaniach i piszemy z nich protokoły. Wystarczyłyby w zupełności spotkania grup roboczych w trudniejszych przypadkach” – powiedział PAP przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu Adrian Drdzeń.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in grupy wsparcia/sesje, informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 8 listopada, 2012

Na 483. sesji plenarnej w dniach 18-19 września 2012 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet.EKES, jako przedstawiciel zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zaleca instytucjom europejskim i państwom członkowskim UE m.in.:

·         podchodzenie do przemocy ze względu na płeć jako do kwestii związanej z prawami człowieka, co pozwoli na opracowanie globalnej i wielosektorowej reakcji na ten problem

·         kładzenie szczególnego nacisku na fakt, że przemoc domowa wobec kobiet nie jest problemem indywidualnym i odizolowanym w życiu prywatnym kobiety, lecz kwestią porządku publicznego i bezpieczeństwa
·         opracowywanie strategii zapobiegania przemocy domowej poprzez tworzenie wielodyscyplinarnych obszarów wsparcia, dysponujących odpowiednimi zasobami i wyspecjalizowanym personelem, oraz międzyministerialnych planów działania
           zapewniających zaangażowanie mężczyzn i młodzieży w zwalczanie przemocy domowej
·         gwarantowanie kobietom padającym ofiarą przemocy priorytetowego dostępu do mieszkalnictwa, pomocy finansowej, kształcenia oraz godnej pracy
·         wzmacnianie poczucia, że przemoc domowa wobec kobiet jest czynnikiem ryzyka dla zdrowia
·         zagwarantowanie edukacji przyczyniającej się do zmian mentalności, co wymaga m.in. realizacji prawdziwych programów koedukacyjnych, zaprzestania używania seksistowskiego języka w podręcznikach szkolnych oraz szkolenie nauczycieli – wstępne, a następnie kontynuowane podczas całej kariery zawodowej – uwzględniające problematykę przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej.

Posted in informacje/aktualności, ogłoszenia/komunikaty | Otagowane: , | Leave a Comment »

O pomocy ofiarom przemocy domowej w Jaśle (audycja)

Posted by 10grudnia w dniu 16 października, 2012

Niebieskie karty, zespoły interdyscyplinarne i tworzone w gminach punkty konsultacyjne to tylko niektóre działania, które zgodnie z obowiązującym prawem maja wspomóc rodziny, w których występuje przemoc domowa. W Jaśle tylko w ostatnim roku założono 211 niebieskich kart i objęto pomocą ofiary przemocy. Być może byłoby ich więcej, ale jak wynika z badan przeprowadzonych przez wrocławski Instytut IPC, nie wszystkie  przypadki przemocy domowej są zgłaszane do służb socjalnych czy policji. Wynika to, jak powiedział Bartłomiej Kazubski, przeprowadzający badania w Jaśle z wychowania i tradycji nie wtrącania się do tego, co dzieje się u innych.
Tymczasem reagowanie na przypadki przemocy jest obowiązkiem każdego z nas i trzeba robić wszystko, by zmieniać naszą mentalność. Zalecenie prowadzenia społecznej kampanii przeciwdziałania przemocy znajdą się w opracowywanej przez samorząd miasta strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2012 – 2018. Tego typu dokumenty muszą przyjąć wszystkie samorządy. Znajdą się w nich zapisy o działaniach zwiążanych z przeciwdziałeniem wszystkim patologiom i wspomaganiem rodzin.
Jasło, podobnie jak wszystkie polskie gminy ma sprawnie działający zespół interdyscyplinarny pomagający rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, w tym mieście działa także Centrum Profilaktyki, Terapaii i Wsparcia Rodzin.

Posłuchaj audycji w Polskim Radiu Rzeszów >>

 

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

Baza danych dla służb oraz profesjonalistów zajmujących się zawodowo problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Posted by 10grudnia w dniu 4 września, 2012

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka uprzejmie informuje o aktualizacji Bazy danych dla służb oraz profesjonalistów zajmujących się zawodowo problematyką przeciwdziałania przemocą w rodzinie.

Baza została rozbudowana o jednostki penitencjarne realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osadzonych sprawców przemocy w rodzinie, a także zyskała dodatkową użyteczność, poprzez bezpośrednie odesłanie do właściwych stron internetowych, zawierających informacje o poszczególnych służbach lub podmiotach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dodatkowo, zachęcamy wszystkich do dalszego korzystania z naszej zakładki „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, zamieszczonej na stronie internetowej MS oraz zgłaszania propozycji umieszczenia na tej stronie dodatkowych, interesujących Państwa, materiałów.

Z zadowoleniem należy odnotować fakt, że w okresie ostatniego roku, od 31 lipca 2011 roku do 31 lipca 2012 roku ilość odsłon zakładki wyniosła aż 46.073, w tym 29.259 to były odsłony unikatowe (wejścia po raz pierwszy), co świadczy o dużym zainteresowaniu użytkowników przedmiotową problematyką.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in informacje/aktualności, ogłoszenia/komunikaty | Otagowane: | Leave a Comment »

Przedmioty biją kobiety: Węgierska kampania przeciwko przemocy domowej

Posted by 10grudnia w dniu 31 lipca, 2012

Dom to niezwykle niebezpieczne miejsce dla kobiety. Złośliwe szafki kuchenne znienacka się otwierają nokautując panią domu, brutalny dywan ucieka spod nóg zrzucając ją ze schodów, a agresywne framugi okienne z impetem przycinają palce.

Zobacz filmik >>

W tym kontekście nie dziwi fakt, że bohaterki węgierskiej kampanii „Incidents” (Wypadki) są tak poobijane. Pomimo licznych obrażeń, panie – wzorcowe gospodynie domowe niczym w latach 50. – zachowują jednak humor i pogodę ducha. Kiedy opowiadają o przykrych wypadkach, bagatelizują je i usprawiedliwiają własnym roztrzepaniem. Gdyby tylko były bardziej uważne i skupione podczas wykonywania codziennych czynności, większości problemów zapewne udałoby się uniknąć. „Recognize domestic violence in your environment” (Rozpoznaj przemoc domową w swoim otoczeniu), “See beyond to excuses, don’t let your conscience sleep” (Przejrzyj wymówki, nie pozwól spać swemu sumieniu) – puentują twórcy filmu przygotowanego na zlecenie fundacji Nők a Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület (NANE).

Filmowa kreacja, w sposób groteskowy ilustruje najczęstsze usprawiedliwienia używane przez ofiary przemocy domowej dla zatuszowania wstydliwej prawdy. Zabieg ten ma ostrzec odbiorców spotu, by nie wierzyli tego typu historyjkom i pomogli maltretowanym kobietom. Porady jak to zrobić zamieszczono na stronie NANE http://www.nane.hu.
Justyna Wdowiak

Za Kampaniespoleczne.pl

Posted in kampanie/akcje | Otagowane: | Leave a Comment »

CBOS: Przemoc w rodzinie raczej marginalna?

Posted by 10grudnia w dniu 24 lipca, 2012

Pożycie większości rodzin układa się dość harmonijnie, a konflikty i nieporozumienia zdarzają się bardzo rzadko, bądź nie zdarzają się w ogóle – wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Jednak wiele osób spotyka się z ofiarami przemocy domowej w swoim otoczeniu, a część badanych deklaruje, że sami doświadczyli agresji ze strony partnera.

Polacy deklarują, że najczęściej doświadczali agresji w domu (9%) bądź na ulicy poza najbliższą okolicą (9%). Podobna liczba osób (8%) padła ofiarą przemocy nieopodal miejsca zamieszkania. Co dwudziesty ankietowany (5%) został zaatakowany w restauracji, kawiarni lub na dyskotece, czterech na stu (4%) spotkało się z przemocą w pracy lub szkole, a trzech na stu (3%) w środkach komunikacji.

Kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni deklarują, że były ofiarami przemocy w domu. Mężczyźni natomiast znacznie częściej doświadczyli przemocy poza domem.

Szacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudne. Są to zachowania nieakceptowane społeczne, toteż wielu sprawców prawdopodobnie ukrywa takie fakty. Także ofiary przemocy nie zawsze chcą się do nich przyznawać uznając je za wstydliwe. Dlatego szacując skalę tego zjawiska, badacze CBOS wykorzystali pytanie dotyczące nie osobistych doświadczeń, ale znanych respondentowi przypadków przemocy wobec kobiet w najbliższym otoczeniu.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in teksty/artykuły | Otagowane: | Leave a Comment »

Niebieska karta: nie ma czasu dla ofiar – Pisze Beata Łabutin

Posted by 10grudnia w dniu 8 lipca, 2012

Prawo, by lekarze i pedagodzy sporządzali tzw. niebieskie karty dla ofiar przemocy, nie działa. Nikt ich nie wypełnia

Niebieskie karty są zakładane są przez policjantów i pracowników socjalnych, którzy zetkną się z ofiarą przemocy w rodzinie. Od 2011 r. nowe przepisy o przeciwdziałaniu przemocy stanowią, że taki obowiązek mają też lekarze i pracownicy oświaty. W założeniach miało to spowodować, że więcej ofiar dostawało szybko pomoc.

W praktyce nowe przepisy są fikcją. Np. w 300-tysięcznym Opolu do zespołu przeciwdziałania przemocy przy prezydencie miasta trafiła… jedna karta od lekarza, a od nauczycieli – ani jedna.

W ponad 200-tysięcznym Radomiu na 93 założone w tym roku niebieskie karty siedem pochodzi ze szkół, jedna od służby zdrowia. W 300-tysięcznym Białymstoku nauczyciele wypełnili dwie, a lekarze – ani jednej. A w 600-tysięcznym Wrocławiu w ciągu roku założono 547 kart, z czego służba zdrowia sporządziła trzy.

Posted in teksty/artykuły | Otagowane: | 1 Comment »

Pełna treść apelu przekazana Ministrowi Sprawiedliwości 1 czerwca 2012

Posted by 10grudnia w dniu 7 czerwca, 2012

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu tysięcy kobiet i dzieci doświadczających codziennie przemocy apelujemy do Pana Ministra o przyspieszenie prac nad ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 roku.
Przemoc wobec kobiet i dzieci to jeden z najpoważniejszych problemów, który wymaga podjęcia skutecznych działań i to jak najszybciej. Każdego roku w Polsce 800 tysięcy kobiet pada rocznie ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej.

Wśród nich:

 • około 690 tysięcy kobiet było ofiarami przemocy fizycznej,
 • około 95 tysięcy kobiet było ofiarami przynajmniej jednej z form przemocy seksualnej – gwałtu,
  usiłowania gwałtu lub seksualnego dotykania wbrew ich woli,
 • około 150 kobiet i około 30 dzieci co roku ginie w wyniku „nieporozumień rodzinnych”,
 • w 60% przypadków dzieci kobiety były świadkami przemocy ze strony partnera / męża
 • według statystyk policyjnych 95% sprawców przemocy domowej to mężczyźni, a 91% ofiar to kobiety i dzieci.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in informacje/aktualności, teksty/artykuły | Otagowane: , | Leave a Comment »

Warszawa: Konferencja prasowa „Dlaczego musimy jak najszybciej podpisać i ratyfikować Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Posted by 10grudnia w dniu 11 Maj, 2012

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia, Fundacja Feminoteka oraz
Krajowe Centrum Kompetencji (organizator kampanii „Kocham. Nie biję”, „Kocham. Reaguję”) zapraszają na konferencję:

„Dlaczego musimy jak najszybciej podpisać i ratyfikować Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

14 maja 2012 (poniedziałek), godz. 11.00, Cafe Kulturalna, Plac Defilad 1 (w budynku Teatru Dramatycznego), Warszawa
W konferencji udział wezmą:

Czytaj resztę wpisu »

Posted in debaty/konferencje | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Anglia: Kobiety wygrały prawo do uzyskania informacji o przemocowej przeszłości partnera

Posted by 10grudnia w dniu 6 marca, 2012

Kobiety w Wielkiej Brytanii będą miały prawo do otrzymania od policji informacji, czy ich partner w przeszłości stosował przemoc – donosi „The Telegraph”. Taki zapis, zwany „prawem Klary”, zostanie wkrótce wprowadzony na rok w czterech regionach Wielkiej Brytanii zanim zostanie nim objęta cała Anglia i Walia. Nazwa pochodzi od imienia Wood – kobiety uduszonej i podpalonej przez swojego chłopaka, którego poznała na Fecebooku.

Klara Wood po raz pierwszy wezwała policję w październiku 2008 r., gdy jej partner zdemolował drzwi od domu, groził jej żelazkiem i odgrażał się, że ją zabije. Po śmierci Klary okazało się, że zabójca miał długą historię stosowania przemocy wobec kobiet, w tym wielokrotnego nękania, stosowania gróźb i porwania jednej z innych swoich byłych dziewczyn.

Po śledztwie w sprawie śmierci Klary Wood, koroner Jennifer Leeming wystosowała pismo do brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, w którym zalecała wprowadzenie systemu kontroli, który stał się podstawą utworzenia „prawa Klary”. Prawo to jest wzorowane na „ustawie Sary”- dającej rodzicom prawo do sprawdzenia czy na ich terenie nie mieszka pedofil.

Czytaj resztę wpisu »

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: | Leave a Comment »