10 Grudnia – Stop przemocy mężczyzn!

NIE! przyzwoleniu na męską normę przemocy

 • Dowiedz się więcej!

 • Doświadczenia przemocy

 • Telefony zaufania

  TELEFON ZAUFANIA 10GRUDNIA: 698991142 od pon do pt między 16:00 a 18:00

 • TEL: 0 789 30 65 66 Pon – Pt 13.00-19.00

 • Kompleksowe wsparcie ofiarom i świadkom przemocy domowej

 • Kursy WenDo

  WenDo samoobrona

  Katowice 20-21.07

 • Wydawnictwa

  Paradoks macho

  Paradoks macho: Jackson Katz

 • Między Nami Zin

 • Archiwum

 • Tagi

 • Kalendarz

  Kwiecień 2021
  Pon W Śr Czw Pt S N
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  

Wydawnictwa

Zobacz również publikacje w języku angielskim>>

Jackson Katz: Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobićto książka o męskiej przemocy wobec kobiet, napisana z punktu widzenia mężczyzny. Mężczyźni, jak podkreśla Katz, są sprawcami znacznej części aktów przemocy. Nie znaczy to, że większość mężczyzn stosuje przemoc. Przeciwnie, większość to tak zwani porządni faceci. Jednak, jak twierdzi Katz, ci porządni faceci nie uświadamiają sobie, że przemoc wobec kobiet stanowi problem mężczyzn. Dlatego pozostają obojętni. Dlatego przemoc trwa. 


Paradoks macho adresowany jest właśnie do porządnych facetów. Każdy z was – mówi im Jackson Katz – ma wokół siebie kobiety, o które się troszczy: matki, siostry, córki, partnerki czy przyjaciółki. Musicie sobie uświadomić, jak bardzo męska przemoc i lęk przed nią wpływa na ich życie. Porzućcie rolę świadków, wysłuchajcie kobiet, zacznijcie je wspierać. Wspieranie kobiet wymaga większej odwagi, niż bierne uczestnictwo w kulturze, przesyconej przemocą. Oto paradoks macho – mężczyznom łatwo jest traktować obojętnie przemoc, stosowaną przez innych mężczyzn. Prawdziwe męstwo okazują jednak ci, którzy umieją się jej przeciwstawić. 

Księgarnia Feminoteki >>

 

###

Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Consuelo Barrea

W Polsce problem przemocy wobec kobiet jest ciągle tematem tabu w debacie publicznej. Media, politycy i pracownicy wymiaru sprawiedliwości przypominają sobie o przemocy wobec kobiet dopiero wtedy, gdy dojedzie do spektakularnej tragedii np. wypuszczony z aresztu mąż zamorduje żonę wraz z dziećmi w imię męskiego honoru. Społeczna świadomość skali tego problemu jest w Polsce na porażająco niskim poziomie, a postrzeganie tego zjawiska wśród osób, które powinny być w tych kwestiach specjalistami (m.in. pracownicy pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości), jest ciągle zakładnikiem kultu „świętej polskiej rodziny” oraz stereotypów takich jak: „swoje brudy pierz w domu”, „takie rzeczy zdarzają się tylko w rodzinach patologicznych” lub „sama chciała”. Efektem powszechnego braku wiedzy o mechanizmach przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie jest mur ignorancji i lekceważenia wśród pracowników organów ścigania, a nawet w rodzinach kobiet, które tej formy przemocy doświadczają.

Recenzja na Feminotece >>

###

„Dość milczenia. Problem gwałtu w Polsce”: Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz. W raporcie przedstawiamy wyniki badania jakościowego prowadzonego przez fundację Feminoteka przeprowadzonego z ofiarami gwałtów oraz z osobami, które z nimi pracują: policjantami, ginekologami, pracownikami organizacji pomocowych. Wszystkich pytano o opinie, gdzie i jakiej pomocy kobieta może oczekiwać oraz jakie przysługują jej prawa. Raport zawiera też informacje statystyczne, opinie prawne, psychologiczne dotyczące gwałtów w Polsce, a także ocenę rządu w realizacji działań, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskowi przemocy seksualnej jak też wprowadzeniu odpowiednich procedur dla szybkiego obejmowania ochroną kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej.
Pobierz publikację: feminoteka.pl/downloads/raport2011

###

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja autorstwa Sylwii SpurekUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz„. Prezento

wany komentarz jest pierwszym komentarzem do ustawy i pierwszą tak obszerną publikacją omawiającą zarówno samą ustawę wraz z historią jej powstania, istotę zjawiska przemocy, jak i międzynarodowe oraz krajowe akty prawne poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowo i jasno przedstawia zagadnienia, które w jednej ustawie dotyczą m.in. prawa konstytucyjnego, karnego, administracyjnego. Jego zaletą jest rów

nież niezwykle bogata literatura przedmiotu z literatury polskiej i obcej.

O autorce:
Sylwia Spurek – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 8 lat zajmuje się problematyką przemocy w rodzinie. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując dla organizacji pozarządowych pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. W 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. Już jako prawniczka legislatorka, z ramienia Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, uczestniczyła w pracach nad poszczególnymi wersjami rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, następnie brała udział w pracach komisji sejmowych i senackich nad projektem. Obecnie pracuje jako główna specjalistka w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przygotowuje również rozprawę doktorską na temat zakazu zbliżania się sprawcy przemocy w rodzinie do ofiary.

Za feminoteka.pl

###

„Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?”

Autorki: Anna Wołosik, współpraca Ewa Majewska

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie stanu wiedzy o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem.

Nadrzędnym celem niniejszej książki jest uzyskanie zmiany w nastawieniu szkół – nauczycielek i nauczycieli, rodziców, pedagożek i pedagogów oraz młodzieży – wobec przemocy ze względu na płeć (rezygnacja z postawy ignorującej, bagatelizującej, przyzwalającej), a także zachęcenie nauczycieli i rodziców do działań na rzecz szkoły wolnej od napastowania seksualnego. Temu celowi służą w szczególności część II i III książki. W części II zamieszczono rozważania o tym, co mogą zrobić dorośli i uczniowie, by do napastowania seksualnego w szkole nie dochodziło, a także wskazówki i sugestie dotyczące działania w sytuacjach, gdy do napastowania seksualnego dojdzie.

###

Pismo NIEBIESKA LINIA jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Od 1998 roku zajmuje się zjawiskiem przemocy w rodzinie i w innych relacjach (szkoła, instytucje, grupy rówieśnicze) w perspektywie:

 • psychologicznej,
 • socjologicznej,
 • prawnej,
 • etycznej.

Publikujemy wyniki badań, opisy procedur diagnostyczno-interwencyjnych oraz opisy konkretnych działań (praca z klientem, działalność służb i organizacji). Korzystamy z dorobku zagranicznych placówek i ośrodków badawczo-naukowych.

Nasi autorzy są wybitnymi specjalistami – teoretykami i praktykami – w przeciwdziałaniu przemocy.

###

Beata Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce Aspekty prawnokryminologiczne,  2007 : Zjawisko przemocy wobec kobiet występuje we wszystkich krajach i kulturach i jest rozpowszechnione w różnych grupach społecznych.

Książka zawiera oryginalne rezultaty badania nad przemocą wobec kobiet w Polsce zrealizowanego pod kierunkiem autorki w ramach International Violence Against Woman Survey – IVAWS. Wyniki obejmują zarówno oszacowanie rozmiarów przemocy doświadczanej przez kobiety, społeczno – demograficzną charakterystykę ofiar, profil sprawców, jak i analizę reakcji policji na zgłoszoną przemoc.

Publikacja zawiera przegląd teorii opisujących przemoc wobec kobiet, przegląd krajowych i międzynarodowych dokumentów i aktów prawnych, a także obszerne podsumowanie w języku angielskim.

Za petlaczasu.pl

###

Ze wstępu broszury: Council of Europe „Kampania Rady Europy Stop przemocy domowej wobec kobiet”: Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, należy do najpoważniejszych naruszeń praw człowieka ze względu na płeć. Pozbawia kobietę możliwości korzystania z jej podstawowych wolności. Narażając kobietę ze względu na jej płeć na przemoc fizyczną, seksualną lub psychologiczną w rodzinie czy miejscu przebywania, stanowi poważną przeszkodę dla równości kobiet i mężczyzn.

Mimo znaczących osiągnięć w sferze polityki i praktyki, przemoc wobec kobiet w jej różnorakich postaciach jest nadal powszechna we wszystkich grupach społecznych państw członkowskich Rady Europy.

Dostępne dane na temat występowania zjawiska przemocy wobec kobiet wskazują, że co piąta lub co czwarta kobieta co najmniej raz padła ofiarą przemocy fizycznej podczas swego dorosłego życia, a co dziesiąta była ofiarą przemocy seksualnej i przymusu. Analiza danych potwierdza, że około 12 – 15 procent kobiet doświadczyło przemocy domowej po ukończeniu 16 lat. Wiele kobiet doświadcza przemocy fizycznej i seksualnej również po rozstaniu z partnerem.

Inauguracja Kampanii miała miejsce podczas konferencji Madrycie w dniu 27 listopada 2006 r. Kampania zakończy się w marcu 2008 r.

Pobierz broszurę>>

###

Marsh Stefanie, Pancevski Bojan Zbrodnie Josefa Fritzla  Analiza faktów, Nasza Księgarnia 2010

W austriackim Amstetten Josef Fritzl latami więził w piwnicy córkę Elisabeth i spłodził z nią kilkoro dzieci. Wydało się, media ruszyły na żer. Przerażoną opinię publiczną karmiły gwałtem, perwersją, horrorem. Po wyroku zamilkły nie udzielając odpowiedzi na najważniejsze pytania. Czy musiało do tego dojść? Kto zawinił?Reporterzy Stefanie Marsh i Bojan Pancevski cierpliwie rozsupłują splot okoliczności, które doprowadziły do dramatu. Krok po kroku prowadzą czytelnika od życiorysu ?potwora z Amstetten? ku zbiorowej biografii Austriaków. Mocna książka. Bezstronność i dociekliwość to jej siła.Lidia Ostałowska, dziennikarka  Gazety Wyborczej: 19 kwietnia 2008 roku Josef Fritzl wezwał karetkę do swojego domu przy Ybbsstrasse. Lekarzom powiedział, że znalazł pod drzwiami nieprzytomną i ciężko chorą dziewiętnastoletnią dziewczynę.Dwa dni później policja odkryła osobliwe więzienie zbudowane w piwnicy tego domu, a podwójne życie Josefa Fritzla, pełne niewyobrażalnej perfidii i okrucieństwa, ujrzało światło dzienne.Niniejsza książka opisuje jedną z najstraszliwszych zbrodni epoki. Przez siedemdziesiąt lat Josef Fritzl był prawym obywatelem austriackiego miasta Amstetten, wspaniałym ojcem i odnoszącym sukcesy biznesmenem, który dzięki własnej pracy doszedł od skromnych początków do powszechnego szacunku. Wiosną 2008 roku prawda wyszła na jaw.W 1984 roku odurzył swoją osiemnastoletnią córkę Elisabeth chloroformem i zaciągnął do więzienia, które przez pięć lat budował pod domem rodzinnym. Trzymał ją tam dwadzieścia cztery lata, regularnie gwałcąc i zmuszając do urodzenia siedmiorga dzieci. Lisa, Monika i Alexander trafili „na górę” i zamieszkali z babcią. Michael umarł krótko po urodzeniu. Kerstin, Stefan i Felix mieli zaś na zawsze pozostać pod ziemią, zamknięci z matką w pięciopokojowej piwnicy, kontakt ze światem zewnętrznym utrzymując tylko dzięki telewizji i radiu.Dzięki licznym wywiadom, dokumentom i materiałom kryminalistycznym to wyczerpujące studium stanowi jedyną kompletną i kompetentną relację ze sprawy, dając wnikliwy wgląd w umysł i motywacje Josefa Fritzla. Książka prezentuje rzetelną analizę faktów, daleką od tropienia sensacji, stawiając sobie za cel pokazanie prawdy.O autorach:Stefanie Marsh urodziła się w Niemczech. Jest redaktorką ?The Times”, napisała wiele artykułów na temat Austrii.Bojan Pancevski od ośmiu lat mieszka w Wiedniu. Regularnie pisze o Europie Środkowowschodniej dla „The Times”, „Telegraph”, „Daily Mail”, „Sunday Telegraph” i „Sunday Times”. Jako pierwszy anglojęzyczny reporter donosił o sprawie Jozefa Fritzla. Jego relacje na ten temat ukazywały się w większości brytyjskich gazet oraz w stacjach telewizyjnych i radiowych na całym świecie.Obecnie jest unijnym korespondentem gazety „Sunday Times”.

###

Taniec wysokiego ryzyka- czyli historie z życia wzięte na temat przemocy w rodzinie. Publikacja wydana w ramach projektu „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” finansowanego ze środków Inicjatwy Wspólnotowej Equal.

Za cpk.org.pl

###

Wybieram Życie! – to publikacja podsumowująca projekt „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” administrowany przez CPK ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. W publikacji znajdziecie zarówno wypracowany przez Partnerstwo model aktywizacji zawodowej kobiet doswiadczających przemocy jak i raport z badań pokazujących wpływ przemocy w rodzinie na sytuację zawodową

Wybieram Życie! – to publikacja podsumowująca projekt „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” administrowany przez CPK ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. W publikacji znajdziecie zarówno wypracowany przez Partnerstwo model aktywizacji zawodowej kobiet doswiadczających przemocy jak i raport z badań pokazujących wpływ przemocy w rodzinie na sytuację zawodową kobiet. Jest to efekt ponad dwuletniej pracy Partnerstwa w skład którego wchodziły takie instytucje jak: OPS Sródmieście i Żoliborz z Warszawy, MOPS i PUP z Łodzi , WUP z Warszawy, CTC Polska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP z Warszawy oraz Zakład Karny z Lublińca i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Zachęcamy do lektury i wdrażania rezultatów projektu.

Beneficjentkami projektu były kobiety doświadczające przemocy domowej: bezrobotne, zagrożone utratą pracy, a także skazane za zabójstwa swoich partnerów

– sprawców przemocy. W projekcie uczestniczyło 140 kobiet, które reprezentowały różne grupy.  Swoistymi beneficjentami projektu były również instytucje powołane do realizowania polityki rynku pracy, pracodawcy oraz te, które na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem przemocy i udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy. W ramach projektu wypracowane zostały m.in. standardy postępowania w sprawach o przemoc w rodzinie dla różnych grup zawodowych. Poprzez realizację działań promocyjnych i edukacyjnych oraz udział w tworzeniu lokalnych programów przeciw przemocy w rodzinie Partnerstwo aktywnie współuczestniczyło w wypracowaniu zintegrowanego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie..

cpk.org.pl

###

Ta autobiograficzna czarno-biała powieść graficzna więcej mówi o przemocy w rodzinie niż tuzin poważnych książek razem wziętych. Rosalind B. Penfold wkroczyła w związek, jak z bajki, który okazał się dla niej dramatycznym doświadczeniem. Podczas, gdy większość ludzi prowadzi dziennik, Rosalind rysowała swoje przeżycia, wszystkie sytuacje w najdrobniejszych szczegółach, a rysunki schowała do pudła i wyniosła do piwnicy. Teraz, wiele lat po zakończeniu swojego związku, jej rysunki zostały zebrane w formie szokującej lektury. Głęboko poruszające rysunki Roz przedstawiają niszczycielską siłę przemocy psychicznej w związkach partnerskich na całym świecie i uczą jak ją rozpoznać.

Dramatyczne doświadczenie Roz – tego, co złożyło się na związek oparty na przemocy i tego jak Roz znalazła siłę, aby się z niego wyzwolić, stanowi przykład dla innych, uczy i informuje o sposobie radzenia sobie w podobnych sytuacjach. Obrazki Roz przedstawiają wiele ostrzegawczych symptomów psychicznej przemocy partnera i odpowiadają na pytanie: „Co mnie tu trzyma?” Wiele kobiet w podobnej sytuacji mówiło: „Nie zrozumiesz, jeśli sama tego nie doświadczysz.” Dzięki rysunkom Roz możesz samej przeżyć to co ona…

niebiskalinia.org

###

Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet
Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz

Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii.

Wszystko w pigułce – przekazywana wiedza to minimum niezbędnej teorii i wiele rozwijających świadomość ćwiczeń i zadań do samodzielnego wykonania. Głównym adresatem książki są kobiety, które dla własnego dobra chcą dziś jasno i głośno wyrażać swoje zdanie i dbać o swoje interesy.

www.ksiegarnia.difin.pl

###

2001 – Jeśli nasza książka da podstawy do zapisu w sercach i umysłach nowego spojrzenia na zjawisko bicia dzieci, jeśli w jakimś stopniu przyczyni się do osłabienia swojskiej obyczajowości z kijem w tle – to będzie można powiedzieć, że jest ona potrzebna, że jest społecznie i kulturowo ważna.


//

Komentarze 2 do “Wydawnictwa”

 1. ala said

  Ja do takich tytułów książek o przemocy w rodzinie, opartych na faktach dorzucę „Zbrodnie Josefa Fritzla- analiza faktów” autorstwa Marsh i Pancevskiego. Tutaj jest całe studium przypadku najgorszej chyba przemocy jakiej może się dopuścić ojciec na córce.

 2. 10grudnia said

  Dzięki! Dołączymy do naszej biblioteczki 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: