10 Grudnia – Stop przemocy mężczyzn!

NIE! przyzwoleniu na męską normę przemocy

 • Dowiedz się więcej!

 • Doświadczenia przemocy

 • Telefony zaufania

  TELEFON ZAUFANIA 10GRUDNIA: 698991142 od pon do pt między 16:00 a 18:00

 • TEL: 0 789 30 65 66 Pon – Pt 13.00-19.00

 • Kompleksowe wsparcie ofiarom i świadkom przemocy domowej

 • Kursy WenDo

  WenDo samoobrona

  Katowice 20-21.07

 • Wydawnictwa

  Paradoks macho

  Paradoks macho: Jackson Katz

 • Między Nami Zin

 • Archiwum

 • Tagi

 • Kalendarz

  Marzec 2012
  Pon W Śr Czw Pt S N
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

Turcja jako pierwsza ratyfikowała Europejską Konwencję Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 19 marca, 2012

W wyniku decyzji podjętej w listopadzie ubiegłego roku przez turecki parlament Turcja ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Także siedemnaście innych państw Unii Europejskiej podpisały Konwencję, ale jeszcze jej nie ratyfikowały. Polski nie ma wśród tych krajów.

Rada Europy wezwała rządy wszystkich krajów europejskich do naśladowania Turcji, aby umożliwiły szybkie wejście Konwencji w życie.

Idea Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, zrodziła się podczas Szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie 16 i 17 maja 2005 r. Szefowie państw zadeklarowali wtedy, że: „Rada Europy podejmie działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie.

Powodem decyzji o podjęciu pracy w Radzie Europy nad Konwencją było występowanie na ogromną skalę zjawiska przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie. Wyniki badań prowadzonych w państwach Unii Europejskiej dowodzą, że od 20 do 25% kobiet doświadcza przemocy. Ankieta Eurobarometru („Przemoc domowa wobec kobiet”, 2010 r.) pokazała znaczną skalę przemocy domowej w UE: co czwarty respondent twierdzi, że zna wśród znajomych lub w kręgu rodziny kobietę, która była ofiarą przemocy domowej, a co piąty zna wśród znajomych lub w kręgu rodziny kogoś, kto dopuszcza się przemocy domowej. Brak jest jednak aktualnych, wiarygodnych i porównywalnych danych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE. Przemoc jest często ukryta, ofiara obawia się dochodzić swoich praw lub korzystać z pomocy. Ponadto, z uwagi na różną metodologię badań w poszczególnych państwach, uzyskiwane dane nie są porównywane.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, jest pierwszym ogólnoeuropejskim aktem prawnym poświęconym temu zagadnieniu. Konwencja uznaje, że przemoc wobec kobiet stanowi poważne naruszenie praw człowieka i jest formą dyskryminacji. Jej nadrzędnym celem będzie zapobieganie przemocy wobec kobiet, ochrona ofiar i skuteczne ściganie oraz karanie jej sprawców. Ma się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka oraz skutecznie walczyć z ich dyskryminacją.

Projekt konwencji składa się z preambuły i 81 artykułów dotyczących sposobów zapobiegania przemocy, ochrony kobiet jej doznających i ścigania sprawców przemocy. Zakres przedmiotowy projektu Konwencji dotyczy wszelkich form przemocy, jakiej kobiety doświadczają ze względu na płeć, prowadzących do szkód fizycznych, seksualnych, psychicznych, ekonomicznych, a także gróźb aktów takiej przemocy, sytuacji przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, w życiu publicznym i prywatnym.

Projekt Konwencji zawiera nowatorską definicję „przemocy wobec kobiet ze względu na płeć” jako przemocy skierowanej przeciwko kobiecie ze względu na fakt, że jest ona kobietą lub takiej przemocy, która w szczególności dotyka kobiety. Definicja przemocy domowej obejmuje przemoc w rodzinie lub w gospodarstwie domowym albo pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami w formie przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej, ekonomicznej i psychicznej.
Projekt Konwencji przewiduje odpowiedzialność za akty przemocy, w tym przemoc domową. Odpowiedzialność taka – w zależności od stopnia społecznego niebezpieczeństwa poszczególnych typów zachowań – będzie przybierała postać odpowiedzialności karnej lub cywilnej (prawo do odszkodowania). W niektórych przypadkach pozostawiony jest państwom wybór metody regulacji najbardziej adekwatnej dla danej kategorii spraw (np. możliwość ustanowienia sankcji innej niż karna za molestowanie seksualne).

Istotne jest, że projekt Konwencji nakłada na państwa obowiązek uznawania czynów za przestępstwa bez względu na charakter stosunków między ofiarą a sprawcą. Nakłada również zobowiązania w zakresie organizacji dochodzenia i postępowania sądowego związanego z przypadkami przemocy celem zagwarantowania skutecznego dochodzenia praw ofiar.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, projekt Konwencji przewiduje zobowiązanie państw do podejmowania działań prawnych i innych w celu zapewnienia należytej staranności w zapobieganiu aktom przemocy popełnionym przez osoby fizyczne, ich ściganiu, karaniu i zapewnianiu odszkodowania. Ponadto projekt Konwencji przewiduje odpowiedzialność cywilną państw za akty przemocy wobec kobiet, w tym przemoc domową, z tytułu poważnego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, o ile szkoda nie została pokryta z innych źródeł.
Jeżeli chodzi o pomoc ofiarom, to państwa są zobowiązane do zapewnienia im dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń, pomocy w znalezieniu pracy, jak również wsparcia finansowego. Dodatkowo będą one zobowiązane do zapewnienia pomocy ofiarom gwałtów i przemocy seksualnej, podobnie jak dzieciom będącym świadkami przemocy.

Projekt Konwencji nakłada na państwa obowiązek realizacji kompleksowej strategii zapobiegania przemocy oraz jej zwalczania, także we współpracy z władzami na szczeblu lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Państwa mają także podejmować działania polegające na promowaniu zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, stereotypów w zakresie ról kobiet i mężczyzn, również w ramach systemu edukacji. Projekt Konwencji zawiera także zalecenia co do zbierania danych dotyczących skali przemocy w celu skutecznego monitorowania zakresu przemocy wobec kobiet, a także prowadzenia badań tego zjawiska.

Za Feminoteka.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: