10 Grudnia – Stop przemocy mężczyzn!

NIE! przyzwoleniu na męską normę przemocy

 • Dowiedz się więcej!

 • Doświadczenia przemocy

 • Telefony zaufania

  TELEFON ZAUFANIA 10GRUDNIA: 698991142 od pon do pt między 16:00 a 18:00

 • TEL: 0 789 30 65 66 Pon – Pt 13.00-19.00

 • Kompleksowe wsparcie ofiarom i świadkom przemocy domowej

 • Kursy WenDo

  WenDo samoobrona

  Katowice 20-21.07

 • Wydawnictwa

  Paradoks macho

  Paradoks macho: Jackson Katz

 • Między Nami Zin

 • Archiwum

 • Tagi

 • Kalendarz

  Marzec 2010
  Pon W Śr Czw Pt S N
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

Archive for Marzec 2010

Bezpłatna grupa wsparcia dla ofiar przemocy w Warszawie

Posted by 10grudnia w dniu 30 marca, 2010

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy. Przygotowano bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną.

Jeżeli:
• odczuwasz bezradność, lęk…
• przestajesz ufać swoim odczuciom i intuicjom…
• obawiasz się wypowiadać własne zdanie…
• ograniczasz swoje zainteresowania i kontakty…
• twój partner jest zazdrosny o ciebie i osoby dla ciebie ważne…
• partner cię rani, straszy, grozi, poniża, bije…
Proponujemy ci bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną.
Prowadzimy grupę wsparcia dla ofiar przemocy, konsultacje psychologiczne i porady prawne.
Miejsce: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Przyjdź na spotkanie konsultacyjne.
Zapisy i informacje pod numerem telefonu (22) 822 56 92.
Organizator: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
tel.: (22) 822 56 92, e-mail:
pik@urzadochota.waw.pl
www: http://www.urzadochota.waw.pl
Źródło: http://www.urzadochota.waw.pl

Za niebieskalinia.info

Posted in zaproszenie/propozycja | Otagowane: | Leave a Comment »

Październikowe kursy WenDo!

Posted by 10grudnia w dniu 28 marca, 2010

Kurs WenDo w Częstochowie odbędzie się w dniach 2-3 października 2010r.

Kurs podstawowy WenDo w Warszawie odbędzie się 2 i 3 pażdziernika 2010.

Zapisy na wendo.org.pl!

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: | Leave a Comment »

Kobiet w preambule do ustawy antyprzemocowej nie będzie

Posted by 10grudnia w dniu 19 marca, 2010

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny była niemal zgodna co do tego, by zapis dotyczący, że przemoc jest dyskryminacją ze względu na płeć nie znalazł się w preambule do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Za tą zmianą głosowały zaledwie trzy osoby z komisji.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do godziny 23.00 dyskutowała we wtorek 16 marca nad proponowanymi poprawkami do nowelizowanej ustawy. Ustawa trafiła ponownie do Komisji, ponieważ m.in. Episkopat uważa, że zapis umożliwiający odebranie dziecka z rodziny, gdy zagrożone jest jego życie lub zdrowie ogranicza „prawo rodziców do wychowania dzieci według wyznawanych zasad”. Kwestionowane są także zapisy zakazujące stosowania przemocy wobec dzieci. Poprawka o tym, by wykreślić w całości art. 12a, mówiący o możliwości odebrania dziecka w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia została odrzucona. Przyjęto natomiast zmianę mówiącą o tym, by prócz policji i pracownika socjalnego decyzję taką podejmował również lekarz.

Poprawkę do preambuły zawierająca informację o tym, że przemoc jest dyskryminacją ze względu na płeć wniosła posłanka Izabela Jaruga-Nowacka. Była to nieco zmieniona wersja poprawki zaproponowanej w apelu do posłów i posłanek, wystosowanym z inicjatywy Fundacji Feminoteka przez przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup działających na rzecz praw kobiet oraz osoby, którym leżą na sercu prawa kobiet. W apelu sugerowałyśmy, by w preambule znalazł się zapis podkreślający, że przemoc dotyka najczęściej kobiet i dzieci.

Komisja nie zdołała rozpatrzeć wszystkich poprawek. Spotka się ponownie w czwartek lub piątek.

Przeczytaj komentarz Joanny Piotrowskiej

Posted in ogłoszenia/komunikaty | Otagowane: | Leave a Comment »

Zakończenie rekrutacji na seminarium

Posted by 10grudnia w dniu 19 marca, 2010

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyła się rekrutacja na seminarium pt.: „Mobilizacja służb do działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Jak to robić w praktyce”, które odbędzie się 30.03.2010 w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” na ul. Żurawiej 16/20.

Ci z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani, będą o tym poinformowani drogą e-mailową. Pozostałych zapraszamy na kolejne seminaria: informację o terminach  znajdziecie Państwo  na naszej stronie internetowej.

Za niebieskalinia.info

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: | Leave a Comment »

Przemoc ma płeć! Apel do posłów i posłanek

Posted by 10grudnia w dniu 19 marca, 2010

My, niżej podpisani, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji i grup działających na rzecz praw kobiet oraz osoby, którym leżą na sercu prawa kobiet, apelujemy do posłów i posłanek, by w dyskutowanej obecnie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie, w jej preambule znalazł się zapis podkreślający, że przemoc dotyka najczęściej kobiet i dzieci.

W nowelizacji ustawy znajdują się już zapisy dotyczące praw dzieci. Uważamy jednak, że bez podkreślania również faktu, że to kobiety najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotowywać skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać. Chyba nie ma bardziej jaskrawego przykładu na to, że płeć ma olbrzymie znaczenie – to właśnie 800 tysięcy kobiet rocznie doświadcza przemocy, a 150 ginie w wyniku tzw. nieporozumień domowych, 95% osób stosujących przemoc to mężczyźni.

Zwracają na to uwagę i ONZ, i Unia Europejska w kolejnych zaleceniach. Nawołują, by problematyce przemocy wobec kobiet poświęcić więcej uwagi i troski. Na brak działań rządu w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w 2007 roku zwracał Polsce uwagę Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet przy ONZ. Zagraniczni eksperci zwrócili uwagę na kwestię „znikania” kobiet w polskiej polityce, która jest określana dziś mianem prorodzinnej, nie zaś równościowej; ich niepokój budziło przede wszystkim postrzeganie przemocy domowej jako problemu neutralnego płciowo. Komitet zalecił także przeprowadzenie kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości odnośnie zwalczania przemocy wobec kobiet. Od tamtego czasu minęły trzy lata, a polski rząd nadal pozostaje głuchy na te zalecenia. Ostatnia ogólnopolska akcja podnosząca problem przemocy wobec kobiet organizowana przez polski rząd miała miejsce pięć lat temu.

Całość na feminoteka.pl

Posted in ogłoszenia/komunikaty | Otagowane: | Leave a Comment »

Koniec z przemocą domową

Posted by 10grudnia w dniu 14 marca, 2010

Międzyanrodowy Dzień Kobiet zwrócił uwagę Europy na jeden z priorytetów hiszpańskiego przewodnictwa w Unii – na walkę z przemocą wobec kobiet. Szwedzka posłanka Eva-Britt Svensson dzieli się z nami swoimi bolesnymi doświadczeniami, które kierują nią w walce o pomoc dla kobiet. Wśród innych wiadomości: po akceptacji ze strony Komisji powraca Europejski Fundusz Walutowy.

Wideo do obejrzenia:

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

UE za wspólnym telefonem dla maltretowanych kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 13 marca, 2010

Kraje członkowskie poparły hiszpański pomysł wprowadzenia jednego, darmowego numeru telefonu pomocy dla bitych i maltretowanych kobiet w Unii Europejskiej. „Przemoc wobec kobiet stanowi (…) zamach nie tylko na kobiety, ale na całe społeczeństwo” – głosi przyjęta jednomyślnie deklaracja. Zaleca ona wprowadzenie we wszystkich krajach UE telefonów, pod którymi kobiety będą mogły uzyskać pomoc.

Ponadto obradujący w Brukseli ministrowie spraw społecznych poparli inny sztandarowy pomysł hiszpańskiego przewodnictwa w UE: utworzenie unijnego obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet, by zbierać dane na temat tego zjawiska w UE.

– Ważne jest, żebyśmy działali wszyscy wspólnie, ponad granicami narodowymi – podkreśliła hiszpańska minister ds. równouprawnienia Bibiana Aido.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak powiedziała, że w Polsce rocznie jest 140 tys. zgłoszeń dotyczących przemocy domowej. Wyraziła gotowość do poparcia hiszpańskiej inicjatywy, choć wskazała, że w Polsce różne telefony interwencyjne już funkcjonują. Ponadto, Polska nie łączy w takim stopniu jak Hiszpania przemocy wobec kobiet ze społecznymi stereotypami.

– U nas te zjawiska nasilają się wtedy, kiedy rośnie bezrobocie, spada wzrost gospodarczy, kiedy niższe są dochody rodzin, co wiąże się z zachowaniami o charakterze destrukcyjnym, biedą, nieumiejętnością radzenia sobie z problemami i frustracją – powiedziała Fedak. – Ujęcie prezydencji hiszpańskiej dotyczy pewnych stereotypów i mitów, które funkcjonują w społeczeństwie. My trochę inaczej diagnozujemy to zjawisko.

Za feminoteka.pl

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

Nowa strona PE przeciw przemocy wobec kobiet w ramach Dnia Kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 13 marca, 2010

Parlament Europejski uruchomił z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2010 stronę poświęconą przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W marcu, przez cały miesiąc, będzie można na niej znaleźć informacje na temat wydarzeń w Parlamencie, które skoncentrują się na walce z przemocą wobec kobiet. Posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, gości specjalni, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak powstrzymać przemoc i pomóc jej ofiarom. Kampania odbywa się pod hasłem: Przemoc wobec kobiet: możemy ją powstrzymać!

Na stronie można m.in. obejrzeć materiał z więzienia w Lublińcu, gdzie osadzone są kobiety skazane za zabicie swojego prześladowcy (po prawej stronie na górze materiał, są napisy w języku polskim).

Przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka, zwłaszcza prawa do życia, bezpieczeństwa, godności, integralności fizycznej i umysłowej, a także prawa do dokonywania wyborów związanych ze sferą seksualną i reprodukcją oraz do zdrowia w tym zakresie. Parlament Europejski przyjął 26 listopada 2009 roku, rezolucję złożoną przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet. Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest problemem o charakterze strukturalnym, rozpowszechnionym w Europie i na świecie, oraz zjawiskiem dotyczącym ofiar i sprawców niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu dochodów czy statusu społecznego, powiązanym z nierównym podziałem władzy w naszym społeczeństwie między kobietami a mężczyznami. W przyjętej rezolucji Parlament wzywa Komisję Europejską do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu kompleksowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet i ich zwalczania.

Zajrzyj na>>>>>>> www.europarl.europa.eu

Za niebieskalinia.info

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

Światowy Dzień Kobiet 2010

Posted by 10grudnia w dniu 8 marca, 2010

Przemoc wobec kobiet pozostaje jedną z najpoważniejszych barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn. Pomimo imponujących osiągnięć ruchu kobiecego w kwestii przestrzegania praw kobiet na świecie, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Często również same obrończynie praw człowieka, z powodu swojej działalności, są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.

Obrończynie praw człowieka na całym świecie odważnie występują w obronie wszystkich praw, zarówno wolności wypowiedzi czy zgromadzeń, jak i na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, praw mniejszości oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Pomimo imponujących osiągnięć ruchu kobiecego, w kwestii przestrzegania praw kobiet na świecie wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Przemoc wobec kobiet pozostaje jedną z najpoważniejszych barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn. Amnesty International wzywa władze całego świata do należytego zapobiegania i karania za akty przemocy. Najważniejszą sprawą jest, aby kobiety dotknięte przemocą miały dostęp do sprawiedliwości i zadośćuczynienia za cierpienia, których doznały. Przemoc wpędza kobiety na całym świecie w ubóstwo, a kobiety ubogie, zamieszkujące slumsy czy należące do ludności tubylczej należą do tych, które najczęściej dotknięte są przemocą.

Kobietom także odmawia się należnych im praw seksualnych i reprodukcyjnych. Z powodu restrykcyjnego prawa, braku dostępu do opieki zdrowotnej czy z powodu dyskryminacji, co minutę na świecie jedna kobieta umiera z powodu komplikacji związanych z ciążą lub porodem. Często również same obrończynie praw człowieka z powodu swojej działalności są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.

Więcej na amnesty.org.pl———————————————————————->>>

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: | Leave a Comment »

Grupa terapeutyczno-teatralna w Centrum Praw Kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 8 marca, 2010

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutyczno – teatralnej, prowadzonej przez doświadczone terapeutki

Zapraszamy Panie do udziału w grupie terapeutyczno – teatralnej, prowadzonej przez doświadczone terapeutki. Gwarantujemy dziesięć miesięcy pracy terapeutycznej, uczestnictwo w spektaklu, który jest efektem końcowym terapii. Oczekujemy od uczestniczek motywacji do zmiany, systematycznego udziału w zajęciach oraz punktualności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Centrum Praw Kobiet

Ul. Wilcza 60/19

Wanda Słowik tel. 0 22 652 01 17

Ilość miejsc ograniczona!

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: | Leave a Comment »