10 Grudnia – Stop przemocy mężczyzn!

NIE! przyzwoleniu na męską normę przemocy

 • Dowiedz się więcej!

 • Doświadczenia przemocy

 • Telefony zaufania

  TELEFON ZAUFANIA 10GRUDNIA: 698991142 od pon do pt między 16:00 a 18:00

 • TEL: 0 789 30 65 66 Pon – Pt 13.00-19.00

 • Kompleksowe wsparcie ofiarom i świadkom przemocy domowej

 • Kursy WenDo

  WenDo samoobrona

  Katowice 20-21.07

 • Wydawnictwa

  Paradoks macho

  Paradoks macho: Jackson Katz

 • Między Nami Zin

 • Archiwum

 • Tagi

 • Kalendarz

  Styczeń 2010
  Pon W Śr Czw Pt S N
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

Archive for Styczeń 2010

Lutowe kursy WenDo w Krakowie i Warszawie

Posted by 10grudnia w dniu 27 stycznia, 2010

Kraków:

Dla kobiet w każdym wieku .
Warsztat WenDo, dwudniowy- weekend- w Krakowie odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2010r.
Bliższe informacje i zapisy:
Trenerka: Maria Mierzyńska, tel. 607 614 248, mail: marydan@poczta.onet.pl

Warszawa:

Kurs WenDo odbędzie się w Warszawie w dniach 20 i 21 luty 2010,
Bliższe informacje i zapisy:
tel: 0-603789891 lub e-mail: lirys@wp.pl

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: , | Leave a Comment »

Podejmmij działania na rzecz praw kobiet

Posted by 10grudnia w dniu 27 stycznia, 2010


czy wiesz, ze w Polsce

 • przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy ona wszystkich warstw społeczeństwa, a nie tylko środowisk patologicznych?
 • według badań CBOS z 2002 roku co ósma Polka przyznała, że co najmniej raz została uderzona przez partnera podczas małżeńskiej awantury?

dołącz do kampanii
prawie dwa miliony członków Amnesty International z energią i determinacją przyłącza się tych kobiet i mężczyzn, którzy już podjęli odważne i inspirujące działania przeciwko przemocy

Więcej na amnesty.org.pl

Posted in wydarzenia/imprezy | Otagowane: | Leave a Comment »

PROGRAM STAŻOWY 2010

Posted by 10grudnia w dniu 21 stycznia, 2010

w  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy dla studentów ostatnich lat (IV, V rok) lub absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).  Placówka jest prowadzona przez zespół, który współtworzył „Niebieską Linię” i posiada wieloletnie (od 1995 roku) doświadczenie w pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Osoby zainteresowane stażem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:
I termin –  20 stycznia 2010 roku (we środę)  o godz. 9. 00
II termin – 29 stycznia 2010 roku (w Piątek) o godz. 9.00


Więcej informacji

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: | Leave a Comment »

Rząd zamyka departament ds. kobiet i rodziny

Posted by 10grudnia w dniu 20 stycznia, 2010

Była to jedyna rządowa agencja, która nadzorowała przestrzeganie równości kobiet i mężczyzn, a za unijne pieniądze organizowała akcje społeczne, nawołujące Polki do aktywności na rynku pracy – informuje Dziennik.

Departament do spraw kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji działał w resorcie pracy cztery lata. Od stycznia DKR przestaje istnieć – dowiedzieliśmy się od urzędników resortu pracy pod koniec grudnia ubiegłego roku. Samo ministerstwo najwyraźniej nie zamierzało ujawniać tej informacji. Odpowiedź na pytanie o przyczyny likwidacji departamentu uzyskaliśmy po dwóch tygodniach. Dopiero wtedy biuro prasowe potwierdziło, iż na podstawie zarządzenia minister Jolanty Fedak „część zadań realizowanych dotychczas przez DKR otrzymał departament analiz ekonomicznych i prognoz”. Formalnie departament jeszcze istnieje.

Faktem jest jednak, że przeciwdziałaniem dyskryminacji zajmuje się teraz Elżbieta Radziszewska, pełnomocniczka ds. równego traktowania. – Powyższe zmiany podyktowane są chęcią porządkowania rozproszonych dotychczas kompetencji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i skupieniu ich w jednym miejscu – wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu.

Za niebieskalinia.info

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: | Leave a Comment »

Sposób na przeciągające się postępowania sądowe

Posted by 10grudnia w dniu 17 stycznia, 2010

Przeciągające się postępowanie będzie można skarżyć do sądu administracyjnego – zakłada projekt nowelizacji K.p.a. oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa MSWiA.

Nowelizacja ma usprawnić postępowanie administracyjne oraz wyeliminować istniejące luki prawne.

Jednym z ważniejszych rozwiązań przyjętych w projekcie jest zmiana treści art. 37 K.p.a., który nie pozwala na skarżenie przewlekłości postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej.

Obecnie strona może się poskarżyć jedynie na bezczynność organu prowadzącego sprawę do organu wyższego stopnia, który może wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzić wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Jak podkreśla projektodawca, prowadzi to do sytuacji, w których organy administracji publicznej prowadzą postępowania w sposób nieefektywny, wykonując szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź pozorując niektóre czynności, co powoduje że formalnie nie są bezczynne.

Na lukę prawną w tym zakresie zwracał wielokrotnie uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, a także Europejski Trybuna Praw Człowieka w Strasburgu.

Po nowelizacji będzie można składać zażalenie na przewlekłość postępowania do organu wyższej instancji oraz skargę do sądów administracyjnych.

Uznając skargę za zasadną sądy będą mogły zobowiązać organ do załatwienia sprawy w określonym terminie, a gdyby pomimo tego organ nie załatwił jej nadal – do wymierzenia mu kary grzywny.

/mp/

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Za niebieskalinia.info

Posted in wydarzenia/imprezy | Otagowane: | Leave a Comment »

Telefoniczna linia przeciwko oprawcom

Posted by 10grudnia w dniu 12 stycznia, 2010

Już niedługo ofiary przemocy domowej, dręczone przez najbliższych odbywających kary, nie będą musiały dzwonić po pomoc pod numer 997.

W ramach specjalnie utworzonej linii interwencyjnej dyżur pełnić będą specjaliści, którzy pokierują ich sprawą. Efekt? Zgłoszenie przestępstwa spowoduje natychmiastową interwencję policji, w razie potrzeby uruchomi też właściwy sąd, prokuratora bądź administrację zakładu karnego.
Problem przemocy domowej dotyka blisko połowy polskich rodzin. Z badań przeprowadzonych w 2007 r. przez TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że co dziewiąty Polak był wielokrotnie krzywdzony przez członków swojej rodziny. Z myślą o takich osobach Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawowym założeniem projektu jest utworzenie interwencyjnej linii telefonicznej, na którą pokrzywdzeni będą mogli zgłaszać przypadki ponownego użycia przemocy przez sprawców skazanych za takie przestępstwo. Nowością systemu ma być natychmiastowa wykonalność postanowień sądu w przypadku rażącego naruszenia przez skazanego warunków pobytu poza zakładem karnym.

Nowelizacja ustawy jest konieczna ze względu na specyfikę przemocy w rodzinie oraz sposób penalizacji tego typu przestępstw. Spośród 15 tys. osób skazanych w 2008 r. za przestępstwo znęcania się, 82 proc. dostało wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. – Często ofiara przemocy domowej po osądzeniu oprawcy zmuszona jest do pozostawania z nim w stałym kontakcie, nierzadko do mieszkania pod jednym dachem. Zmiany mają zapewnić poszkodowanym nie tylko realną ochronę w postaci szybkiej interwencji policji, sądu oraz administracji zakładu karnego, ale też poczucie wsparcia ze strony państwa – zaznacza prokurator Tomasz Szafrański, naczelnik Wydziału Prawa Karnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z interwencyjnej linii telefonicznej będą mogły korzystać tzw. „osoby zagrożone”. Nowe pojęcie, wprowadzone w projekcie nowelizacji ustawy, oznacza pokrzywdzonego albo członka jego rodziny, których bezpieczeństwu zagraża osoba odbywająca karę za przestępstwo przemocy w rodzinie. – W wielu środowiskach lokalnych istnieje rezerwa do kontaktów z policją, którą poszkodowani nierzadko postrzegają jako zawodne ogniwo systemu. Potrzeba więc numeru niezależnego od 997 czy 112 – mówi sędzia Sławomir Pałka, współautor rozwiązań do projektu nowelizacji ustawy, do lipca 2009 r. zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. (…)

Marta Rychert
Źródło: www.nawokandzie.ms.gov.pl

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: | Leave a Comment »

Bezpłatny program pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Posted by 10grudnia w dniu 12 stycznia, 2010

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE POMOCY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

OFERUJEMY:
INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
GRUPĘ  KOREKCYJNO – EDUKACYJNĄ (czwartki w godzinach popołudniowych)
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH (dwudniowe, sobota – niedziela)
Program prowadzony jest w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

ZAPISY:
Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00
w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Żurawia 16/20, 00-515 Warszawa (wejście w podwórko przy numerze 20)
tel. 22 499-37-33

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!
Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

Posted in warsztaty/staże | Otagowane: , | Leave a Comment »

Telefon Interwencji Kryzysowej – AVON

Posted by 10grudnia w dniu 11 stycznia, 2010

W ramach kampanii AVON KONTRA PRZEMOC w roku 2010 – TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 0 789 30 65 66 – będzie czynny od poniedziałku do piątku:

poniedziałki w godzinach: 10.00-20.00

od wtorku do piatku w godzinach: 10.00-16.00

Posted in informacje/aktualności | Otagowane: , | Leave a Comment »

Wendo – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Posted by 10grudnia w dniu 6 stycznia, 2010

W twoim mieście nie ma żadnej trenerki, a chcesz wziąć udział w warsztatach WenDo? Nie martw się! Pomóż nam zebrać grupę minimum 12 kobiet, które chcą wziąć udział w warsztatach WenDo i skontaktuj się z trenerką mieszkającą najbliżej twojego miasta, by dowiedzieć się o szczegóły.

>>Jaka jest skala przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Polsce?
>>Jak nie stać się ofiarą napaści?

>> Jak można skutecznie się bronić?
>>Czy istnieje specjalna samoobrona dla kobiet?

WenDo
metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt

www.wendo.org.pl

Posted in warsztaty/staże, wydarzenia/imprezy | Otagowane: , | Leave a Comment »